Till innehåll på sidan

Insamlingsmetod i Undersökningarna av barns levnadsförhållanden. Experiment och metodval

Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-lebr2201_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-02-01
Förfrågningar:

Anna Nyman

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se