Till innehåll på sidan

Definition av funktionsnedsättning i Undersökningarna av levnadsförhållanden. Delrapportering av regeringsuppdrag.

Denna rapport utgör en delrapportering av ett regeringsuppdrag om statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och baseras på uppgifter från SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden år 2021. Till rapporten hör en tabellbilaga. (Tabellbilagan korrigerades 2022-10-21)

Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-lebr2203_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-06-13
Förfrågningar:

Charlotte Samuelsson

010-479 48 17

charlotte.samuelsson@scb.se