Till innehåll på sidan

Utvandring i coronatider

När coronapandemin drabbade Sverige och övriga världen i början av år 2020 infördes restriktioner som påverkade möjligheterna att resa mellan länder. Medan invandringen till Sverige minskade kraftigt mellan 2019 och 2020 har det skett relativt små förändringar i utvandringen under pandemiåren 2020 och 2021, jämfört med åren 2016–2019. Förändringarna ser dock olika ut i olika grupper.

Syftet med den här rapporten är att studera vilka grupper som bidragit mest till förändringarna av utvandringen under 2020 och 2021. Utvandringen av födda i Sverige, födda i Norden eller EU samt födda utanför Norden och EU beskrivs i varsitt kapitel. I rapporten beskrivs utvandringen för kvinnor och män i olika åldrar. För utrikes födda redovisas de vanligaste födelseländerna bland utvandrare och för födda utanför Norden och EU redovisas också utvandringen efter grund för bosättning.

Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-be51br2207_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-06-16
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se