Till innehåll på sidan

Tätorter 2005 – Sysselsatta och boende i och utanför tätorter

PDF:
Hela publikationen (1247kb)
Serie:
MI38 - Småorter och tätorter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2008-mi38sm0702_pdf
ISSN:
1654-3823 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2008-03-18
Förfrågningar:

Bo Justusson

010-479 47 20

bo.justusson@scb.se