Till innehåll på sidan

Satellitdata som stöd vid avgränsning av tätorter, småorter, fritidshusområden och arbetsplatsområden

PDF:
Hela publikationen (1199kb)
Serie:
MIFT - Övrig publicering under ämnesområde Miljö
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2007-mift0704_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2007-11-22
Förfrågningar:

Marianne Eriksson

010-479 47 36

Marianne.eriksson@scb.se