Till innehåll på sidan

Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 – En rapport om politikerantal och representativitet

Omslag

I rapporten Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 redovisas analyser baserade på den totalundersökning om de förtroendevalda som Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under sommaren och hösten 2007. Rapporten belyser bland annat hur antalet förtroendevalda och förtroendeuppdrag förändrats över tid, vilka de förtroendevalda är och hur representativa de är för befolkningen i sin helhet. Dessutom innefattar rapporten en analys av vilka som väljer att hoppa av sitt uppdrag i förtid. Analyserna är genomförda av Jessica Persson och Richard Öhrvall vid SCB:s enhet för demokratistatistik.

Undersökningen om förtroendevalda i kommuner och landsting år 2007 har genomförts inom ramen för SCB:s anslag till demokratistatistik och med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting.
PDF:
Hela publikationen (5301kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2008-me09br0801_pdf
ISBN:
978-91-618-1437-4
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2008-05-20
Förfrågningar:

Richard Öhrvall

010-479 41 58

richard.ohrvall@scb.se

Jessica Persson

010-479 44 27

jessica.persson@scb.se