Till innehåll på sidan

Tätorter 2005

PDF:
Hela publikationen (3366kb)
Serie:
MI38 - Småorter och tätorter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2006-mi38sm0601_pdf
ISSN:
1654-3823 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2006-11-30
Förfrågningar:

Marianne Eriksson

010-479 47 36

Marianne.eriksson@scb.se