Till innehåll på sidan

Kom igång med Statistikdatabasen

Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och 14 andra myndigheter och är gratis att använda.

Statistiken spänner över många ämnen och ofta över lång tid, så kallade tidsserier. Det går att ta ut upp till 150 000 tabellceller på en och samma gång.

Öppna Statistikdatabasen

Ta fram en tabell genom att välja ämne och variabler

När du gör ett uttag ur Statistikdatabasen visas statistiken i form av en tabell baserad på vilket ämne och vilka variabler du väljer. Du kan välja att till exempel visa statistik för en viss region, åldersgrupp eller vissa årtal.

Spara sökningen i Statistikdatabasen

Så sparar du den sökning du gjort i Statistikdatabasen 

Ladda ner statistikfiler

Tabellerna du tar fram kan du även ladda ner som statistikfiler i olika format. Sedan kan du bearbeta och analysera statistiken vidare med hjälp av till exempel ett kalkyl- eller statistikprogram, till exempel PxWin, ett program utvecklat av SCB.

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00