Till innehåll på sidan

Kalendarium

I kalendariet finns information om aktuella evenemang som SCB anordnar, deltar på eller vill tipsa om. 

Söker du dokumentation från någon av våra tidigare genomförda kurser eller seminarier, vänligen kontakta oss på e-post: seminarium@scb.se

Behandling av personuppgifter

SCB behandlar personuppgifter inom evenemang. SCB:s rättsliga grund för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifterna används för att administrera evenemang som deltagaren anmält sig till. Information om allergier eller särskilda behov för att kunna delta, raderas direkt efter evenemangets genomförande. Adresslistor med namn, organisation och e-postadress sparas fram till efterföljande motsvarande evenemang och raderas efter det. Livesändningar och konferenser kan spelas in och sändas i efterhand och är tillgängliga för allmänheten. Deltagare på plats i studio eller lokal kan synas på bild eller finnas med i ljudupptagning. Inför varje planerad inspelning meddelas deltagare om detta. Sändningarna kommer arkiveras när de inte längre uppfyller sitt syfte.

Läs mer om hur vi på SCB behandlar personuppgifter