Till innehåll på sidan

Statistikguiden

Grunderna i statistik är att göra ett korrekt urval, ställa rätt frågor, räkna ut resultatet och dra slutsatser. På vägen ska du undvika några vanliga fällor, och vara medveten om att det finns osäkerhet i statistik.

För att kunna tolka resultaten rätt, är det sedan viktigt att känna till orsakerna till osäkerheten. Statistiken ska också presenteras på ett tydligt och bra sätt, till exempel med en tabell eller ett diagram.

Statistikguiden ger en introduktion till statistikens grunder och innehåller flera delar.

Introduktion till statistik

Statistik som verktyg i samhällsdebatten, och som genväg till kunskap om Sverige.

Introduktion till statistik

Undersökning och urval

Vem ska man intervjua och vad ska man fråga? När kan man använda andras statistik?

Undersökning och urval

Kvalitet i statistiken

Lär dig granska statistik, och undvik fällorna.

Kvalitet i statistiken

Grundläggande räkneregler i statistiken

Medelvärde, median och sannolikheter är statistikens grundläggande räkneregler.

Grundläggande räkneregler i statistiken

Trender och analyser

Analysen gör du med speciella metoder. Tabeller och diagram gör det enklare att presentera det du kommit fram till.

Trender och analyser