Till innehåll på sidan

Kvalitetsaspekter i processen

För att statistik ska hålla hög kvalitet behöver några övergripande villkor vara uppfyllda. Om de inte är det spelar enskilda delar, som att du ställt frågorna rätt eller räknat noggrant, inte så stor roll. Resultatet av undersökningen håller ändå låg kvalitet.

Här går vi igenom:

  • Innehållet
  • Tidsaspekten
  • Tillförlitligheten
  • Tillgängligheten

Kvalitet är betydelsefullt för att en kund eller en användare ska känna sig nöjd med en vara eller tjänst. Olika personer använder förstås statistiken på olika sätt. Därför kan olika saker vara viktiga för olika personer. Vad som är viktigt beror på vad statistiken ska användas till. För de allra flesta är det några saker som är extra viktiga för statistikens kvalitet. Det är innehållet, tidsaspekten, tillförlitlighet och tillgänglighet. De kallas kvaliténs huvudkomponenter.

Innehållet

Innehållet är det statistiken handlar om. För att du ska kunna tolka statistiken rätt är det viktigt att veta att man menar samma sak med ett begrepp. Till exempel kan begreppen inkomst och arbetslös definieras på olika sätt i olika undersökningar.

Tidsaspekten

Ofta vill du ha så aktuella uppgifter som möjligt. Men ibland vill du göra jämförelser bakåt i tiden och istället ha äldre siffror. Jämförelser mellan olika tider kan vara luriga. Till exempel är det inte säkert att man samlat in statistiken på samma sätt under olika tidsperioder. I sådana fall är det kanske inte är precis samma sak man jämför.

Tillförlitligheten

Tillförlitlighet gäller precisionen i de statistikvärden man tagit fram. God tillförlitlighet får man med litet urvalsfel, lågt bortfall, små svarsfel och god täckning av populationen.

Tillgänglighet

Resultaten av en statistisk undersökning ska vara enkla att få tag på och lätta att förstå. På en webbplats betyder det att det ska vara enkelt att hitta det man letar efter. Det ska också vara enkelt att förstå det man läser eller tittar på.