Till innehåll på sidan

Så här kan du redovisa könsuppdelad statistik

En förutsättning för att det ska vara möjligt att göra jämställdhetsanalyser är tillgång till könsuppdelad statistik. Här går vi igenom några saker som är bra att tänka på när du ska redovisa statistik efter kön.

Först presenterar vi ett antal exempel på tabeller där statistiken inte kan betraktas som könsuppdelad, eftersom uppgift per kön inte finns presenterad eller endast delvis. Efter det visar vi några exempel på korrekt könsuppdelning. 

Exempel på ofullständig könsuppdelning

Tabell 1 innehåller uppgifter om antal och andelar för två variabler (ålder och utbildningsnivå). Någon uppdelning på kön finns inte. Information om eventuella skillnader eller likheter mellan könen går därför inte att utläsa.

Tabell 1. Tabell utan redovisning efter kön

 
Totalt        
Ålder 16‑29   30‑49  
Utbildning Antal Andel (%) Antal Andel (%)
Grundskola        
Gymnasial        
Eftergymnasial        

Tabell 2 redovisar statistik genom att vid sidan av ouppdelade värden (det vill säga en totaluppgift) presentera en ”därav”-kategori med uppgift om kvinnor eller män. Att dela upp på det här sättet är inte önskvärt, eftersom det ena könet kan uppfattas som ett undantag eller en problemgrupp. Det går förstås att räkna ut uppgifter om det andra könet baklänges, men det är osynligt i tabellen.

Tabell 2. Tabell med därav-kategori

Totalt        
Ålder 16‑29   30‑49  
Utbildning Antal därav kvinnor/män Antal därav kvinnor/män
Grundskola        
Gymnasial        
Eftergymnasial        

I tabell 3 kan du få information om korsningen kön och ålder, men inte korsningen kön och utbildningsnivå. Det går till exempel inte att se hur många kvinnor som har grundskoleutbildning. Tabellen är endast delvis redovisad på kön. Kön ska om möjligt vara uppdelat för alla variabler och del i alla redovisningsgrupper.

Tabell 3. Tabell med delvis redovisning efter kön

Totalt        
Ålder 16‑29   30‑49  
Utbildning Antal Andel (%) Antal Andel (%)
Grundskola        
Gymnasial        
Eftergymnasial        
Kvinnor        
Män         

Exempel på korrekt könsuppdelning

Nu till några exempel som visar hur du kan dela upp statistiken på kön på ett bra sätt. Det första exemplet visar statistiken helt inom en och samma tabell. Du kan presentera statistiken på detta sätt med eller utan ouppdelade värden som visas i tabell 4a-b.

Tabell 4a. Tabell med redovisning efter kön utan ouppdelade värden

Totalt                
  Kvinnor       Män      
Ålder 16‑29   30‑49   16‑29   30‑49  
Utbildning Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)
Grundskola                
Gymnasial                
Eftergymnasial                

Tabell 4b. Tabell med redovisning efter kön där även ouppdelade värden ingår

Totalt                        
  Kvinnor       Män       Totalt      
Ålder 16‑29   30‑49   16‑29   30‑49   16‑29   30‑49  
Utbildning Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)
Grundskola                        
Gymnasial                        
Eftergymnasial                        

Av utrymmesskäl kan det vara lämpligt att istället redovisa statistiken i flera olika tabeller. Du kan också göra uppdelningen genom att skapa tre separata, intilliggande, tabeller som i tabell 5 a-c.

Tabell 5a. Redovisning i separata tabeller, kvinnor

Totalt         
  Kvinnor      
Ålder 16‑29   30‑49  
Utbildning Antal Andel (%)  Antal Andel (%)
Grundskola         
Gymnasial         

Tabell 5b. Redovisning i separata tabeller, män

Totalt         
  Män       
Ålder 16‑29   30‑49  
Utbildning Antal Andel (%) Antal Andel (%)
Grundskola         
Gymnasial         

Tabell 5c. Redovisning i separata tabeller, totalt

Totalt        
  Totalt       
Ålder 16‑29   30‑49  
Utbildning Antal Andel (%) Antal  Andel (%)
Grundskola         
Gymnasial