Till innehåll på sidan

Lager

Undersökningar om Lager

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Den nya undersökningen Företagens lager kommer att ersätta de nuvarande undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar samt Industrins lager från och med referensperiod 2021K2. De gamla tidsserierna uppdateras inte längre men finns tillgängliga i Statistikdatabasen.

Företagsekonomi, Lager

Industrins lager

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Den nya undersökningen Företagens lager kommer att ersätta de nuvarande undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar samt Industrins lager från och med referensperiod 2021K2. De gamla tidsserierna uppdateras inte längre men finns tillgängliga i Statistikdatabasen.

Företagsekonomi, Industri, Lager