Till innehåll på sidan

Miljö

Artiklar om Miljö

Utsläppen från flyget fortsätter att öka

Utsläppen från den svenska flygbranschen ökade med 140 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period förra året, visar ny statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Miljö Utsläpp

Svenska utsläpp minskade med ett ton per person under pandemin

Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion minskade med drygt ett ton per person under pandemiåret 2020, visar ny statistik från SCB. Minskningen från hushållens konsumtion berodde till störst del på färre transporter.

Övrigt Etiketter: Konsumtion Miljö Utsläpp

Svenska utsläpp nästan oförändrade

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin var nästan oförändrade under årets första kvartal jämfört med motsvarande period i fjol, visar preliminär statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Miljö Utsläpp

Konsumtionen ger mindre utsläpp nu än tidigare

När vi räknar på de utsläpp av växthusgaser som genereras av vår konsumtion, både i Sverige och utomlands, kan man se att utsläppen minskat över tid. Utsläppen från hushållens konsumtion kommer främst från transporter, livsmedel och boende.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Konsumtion Miljö Agenda 2030

Sverige fick över 100 nya naturreservat 2021

Sverige fick fler än 100 nya naturreservat förra året, visar ny statistik från SCB och Naturvårdsverket. Det största av dessa är Slite skärgård vid Gotlands kust.

Övrigt Etiketter: Fritid Miljö Naturreservat

Svenska utsläpp fortsätter att öka

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att öka efter nedgången under pandemins första år. Den främsta orsaken är ett ökat flygresande.

Övrigt Etiketter: BNP Miljö Utsläpp

Svenska utsläpp fortsätter att minska

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska. Under årets första kvartal minskade de med 5 procent jämfört med motsvarande period 2020, visar preliminär statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Miljö Klimat

Svenska utsläpp minskade under coronaåret 2020

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2020 med tio procent jämfört med 2019, visar preliminär statistik från SCB. Samtidigt krympte Sveriges BNP med 2,8 procent.

Övrigt Etiketter: BNP Ekonomi Miljö Utsläpp

Hushållens avfall i Sverige

Sopor, skräp, avfall – det finns många namn på allt det som blir över. Hur vi väljer att göra oss av med det påverkar miljön. År 2020 slängde de svenska hushållen 4,6 miljoner ton avfall. En hel del av avfallet hade vi i stället kunnat ta tillvara på olika sätt. En liten del av avfallet, ungefär nio procent, är farligt avfall. Det farliga avfallet består av till exempel kemikalier och batterier.

Snabba fakta Etiketter: Avfall Miljö

Återvinning av förpackningar i Sverige

År 2021 försågs den svenska marknaden med 1,5 miljoner ton förpackningar för olika typer av varor. Vi är bäst på att återvinna pantburkar av aluminium och pappersförpackningar. De förpackningar som inte går till materialåtervinning hamnar främst i soporna och går till energiåtervinning.

Snabba fakta Etiketter: Miljö

Utsläpp av växthusgaser i Sverige

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 35 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.

Snabba fakta Etiketter: Miljö Utsläpp Växthusgaser

Elproduktion och förbrukning i Sverige

År 2021 bestod runt 60 procent av Sveriges elproduktion av el från förnybara källor.

Snabba fakta Etiketter: El Miljö