Till innehåll på sidan

Naturreservat

Undersökningar om Naturreservat

Skyddad natur

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar skyddade områden i Sverige, som nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. De omfattar geografiskt avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur enligt miljöbalken, samt uppgifter om bland annat naturvårdsavtal, skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter.

Markanvändning, Miljöbalken, Nationalpark, Natura 2000, Naturreservat, Naturtyp