Till innehåll på sidan

Tidsanvändning

Undersökningar om Tidsanvändning

Tidsanvändningsundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en bild av människors vardagsliv och visar hur befolkningen fördelar sin tid på olika aktiviteter, som fritids- och hemarbetsaktiviteter. Statistiken visar skillnader i kvinnors och mäns tidsanvändning, men också hur tidsanvändningen varierar i livets olika faser.

Fritid, Jämställdhet, Kvinnor och män, Tidsanvändning, Välfärd