Till innehåll på sidan

Utbildningsnivå

Artiklar om Utbildningsnivå

Föräldrars utbildningsnivå och närhet till universitet viktiga faktorer för högskolestudier

Om dina föräldrar är akademiker och du bor i närheten av ett universitet eller en högskola är det betydligt mer troligt att du kommer att studera vidare efter gymnasiet. Skillnaderna är dock stora mellan landets kommuner, även när det gäller hur lång tid det tar innan högskolestudierna påbörjas.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Studenter Universitet och högskola Utbildningsnivå

Allt vanligare med hög utbildning hos utrikesfödda

Andelen utrikesfödda i arbetsför ålder med minst en gymnasieutbildning växer i nästan hela landet, visar statistik från SCB. I många kommuner är det även vanligare med högre utbildningar bland utrikesfödda än bland inrikesfödda.

Övrigt Etiketter: Befolkning Utbildning Utbildningsnivå

Gymnasieungdomar följer sina studieplaner

Majoriteten av gymnasieeleverna som uppger att de har planer på att studera på högskola eller universitet påbörjar också studier inom tre år. Men längre uppföljningar visar att det finns grupper som trots studieplaner aldrig studerar vidare på högskolan.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Utbildning Utbildningsnivå Högskola

Tydliga skillnader bland unga i särskilt utsatta områden

I Sverige lever 18 680 unga vuxna i ett särskilt utsatt område. Men det innebär inte att de alla lever samma liv. Förutom tydliga skillnader mellan män och kvinnor finns det också skillnader mellan unga i olika särskilt utsatta områden och mellan särskilt utsatta områden och de kommuner där de är belägna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst Utbildningsnivå Integration och segregation

Arbete i linje med utbildningen vanligare bland examinerade

Under våren 2017 fick ett urval av universitets- och högskolestudenter som avslutat sina studier läsåret 2013/14 svara på en enkät om sin situation på arbetsmarknaden. Framför allt på generella program är det vanligt att avsluta sin utbildning utan examen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Examen Utbildningsnivå Högskola

Ideellt arbete vanligt i Norden

Ju högre utbildningsnivå, desto vanligare är det att ägna sig åt någon form av ideellt arbete. Det gäller både i Sverige och i övriga EU-länder. Norden tillhör de länder i Europa där ideellt arbete är vanligast.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbete Fritid Utbildningsnivå

Lägre sysselsättning för personer med låg utbildningsnivå

Personer med låg utbildningsnivå är sysselsatta i mindre utsträckning än personer med högre utbildningsnivå, och skillnaderna har ökat under de senaste tio åren. Inom gruppen med låg utbildningsnivå är skillnaden i sysselsättning mellan män och kvinnor större än bland personer med högre utbildningsnivå.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Sysselsatta Utbildningsnivå