Till innehåll på sidan

Utbildningsnivå

Undersökningar om Utbildningsnivå

Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar olika grupper av nybörjare i högskolan och övergångsfrekvensen till utbildning på forskarnivå, samt beskriver för vissa årskullar påbörjad svensk högskoleutbildning vid viss ålder efter föräldrarnas utbildningsnivå.

Doktorander, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning, Utbildningsnivå

Befolkningens utbildning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

Grundskola, Gymnasieskola, Migration, Universitet och högskola, Utbildningsnivå