Till innehåll på sidan

Inköpsplaner

Undersökningar om Inköpsplaner

Konjunkturbarometern Hushåll

Statistikansvarig myndighet: Konjunkturinstitutet (KI)

Statistiken visar svenska hushålls syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation och om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.

Hushåll, Inköpsplaner, Konfidensindikator