Till innehåll på sidan

Kulturmiljövård

Undersökningar om Kulturmiljövård

Kulturmiljöstatistik

Statistikansvarig myndighet: Myndigheten för kulturanalys

Statistiken innehåller uppgifter om bland annat skyddade byggnader och fornlämningar.

Kulturmiljö, Kulturmiljövård