Till innehåll på sidan

Museer

Undersökningar om Museer

Museer

Statistikansvarig myndighet: Myndigheten för kulturanalys

Statistiken innehåller uppgifter om museers organisation, personal, ekonomi, samlingar och verksamhet. Undersökningen är årligen återkommande.

Museer, Konsthallar