Till innehåll på sidan

Folkbildning

Undersökningar om Folkbildning

Studieförbundsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

År 2020 blev SCB ansvarig för studieförbundsstatistik. Här redovisas från och med 2021 statistik över studieförbundens verksamhet och studiedeltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Studieförbund, Folkbildning, Studiecirklar