Till innehåll på sidan

Kulturutgifter

Undersökningar om Kulturutgifter

Samhällets utgifter för kultur

Statistikansvarig myndighet: Myndigheten för kulturanalys

Statistiken visar statens, landstingens, kommunernas och hushållens kulturutgifter fördelade på olika sätt.

Kulturutgifter

Etiketter