Till innehåll på sidan

Åtal

Undersökningar om Åtal

Handlagda brott

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar de uppklarade brottens omfattning, struktur, andelen brott som klaras upp, regionala fördelning och utveckling över tid. Statistiken baseras på beslut som fattas av polisen och åklagarna. Vissa av dessa beslut definieras som brottsuppklarande.

Brott, Åtal

Etiketter