Till innehåll på sidan

Lagförda

Undersökningar om Lagförda

Personer lagförda för narkotikabrott

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar typ av gärning, typ av preparat och vikt, omfattningen och utvecklingen av narkotikabrottsligheten och påföljdernas inriktning och omfattning fördelat efter den lagfördes ålder och kön och var lagföringsbeslutet fattades.

Brott, Lagförda, Straff, Dömda, Påföljd

Kriminalvård

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar bland annat personer dömda till fängelse som avtjänas i anstalt eller med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), personer som är villkorligt frigivna från anstalt och personer dömda till skyddstillsyn. Statistiken visar också antal häktade personer, permissioner och avvikelser.

Brott, Lagförda, Straff, Dömda, Påföljd