Till innehåll på sidan

Återfall i brott

Undersökningar om Återfall i brott

Återfall i brott – slutlig statistik

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar personer som återfaller i lagförd brottslighet fördelat på kön, ålder samt tidigare kriminell belastning, tid till första återfall, antal återfall och risk för återfall.

Brott, Straff, Återfall i brott, Påföljd

Återfall i brott – preliminär statistik

Statistikansvarig myndighet: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Statistiken visar personer som återfaller i lagförd brottslighet fördelat på kön, ålder samt tidigare kriminell belastning, tid till första återfall, antal återfall och risk för återfall.

Brott, Straff, Återfall i brott, Påföljd