Till innehåll på sidan

Sjöfart

Undersökningar om Sjöfart

Svenska och utländska fartyg i svensk regi

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.

Sjöfart

Etiketter