Till innehåll på sidan

Efterlevande

Undersökningar om Efterlevande

Efterlevandelivräntor enligt socialförsäkringsbalken (SFB)

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken redovisar ordinarie utbetalningar av efterlevandelivsräntor enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Efterlevande

Efterlevandepension till vuxna

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken redovisar antalet personer som får efterlevandepension till vuxna och utbetalda årsbelopp i december. Förmåner som hör till statistiken är änkepension och garanti till änkepension, omställningspension och garanti till omställningspension, förlängd omställningspension och garanti till förlängd omställningspension samt premiepension till efterlevande.

Pension, Efterlevande

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken redovisar antalet barn som får barnpension och/eller efterlevandestöd till barn samt utbetalda årsbelopp för respektive förmån i december.

Barn, Pension, Efterlevande