Till innehåll på sidan

Äldre

Undersökningar om Äldre

Utbetalningar av äldreförsörjningsstöd

Statistiken redovisar antalet personer som får äldreförsörjningsstöd och utbetalda årsbelopp i december.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Äldre

Bostadstillägg till pensionärer

Statistiken redovisar antalet personer som får bostadstillägg till pensionärer och utbetalda årsbelopp i december. I statistiken förekommer även särskilt bostadstillägg till pensionärer.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Bostäder Äldre Pensionärer