Till innehåll på sidan

Körsträckor

Undersökningar om Körsträckor

Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken visar inrikes- och utrikesverksamhet för svenskregistrerade lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete och transporterad godsmängd med bland annat varuslagsindelning.

Godstransport, Lastbilar, Körsträckor

Körsträckor med svenskregistrerade fordon

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. Körsträckorna beräknas med hjälp av en modell som baseras på mätarställningsuppgifter som besiktningsorganen registrerar i samband med kontrollbesiktningar.

Bilar, Fordon, Lastbilar, Körsträckor