Till innehåll på sidan

Arbete

Artiklar om Arbete

Manliga chefer i majoritet i 9,5 av 10 kommuner

I 275 kommuner arbetar fler män än kvinnor i chefsposition, visar ny statistik från SCB. Störst övervikt män är det i Markaryd, störst andel kvinnor i Sorsele.

Övrigt Etiketter: Arbete Jämställdhet Yrke

Tjänsteresorna störtdök under pandemin

Pandemin har bland mycket annat påverkat hur vi reser i tjänsten. Det syns i utbetalningarna av traktamenten, som störtdök under 2020 och sedan fortsatte nedåt i fjol.

Övrigt Etiketter: Arbete Ekonomi Corona

Jämställda inkomster, en fråga om tid?

I den här analysen tittar vi på vad män och kvinnor födda 1950, 1960 och 1970 har tjänat och tjänar totalt under sina yrkesverksamma liv. Vi kan se att män födda 1950 har tjänat fyra miljoner kronor mer än kvinnorna i samma ålder, men för dem födda senare minskar inkomstskillnaden mellan könen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbete Inkomst Jämställdhet

Antalet äldre per arbetsföra invånare ökar i Sverige

Befolkningen i pensionsålder växer i förhållande till den arbetsföra befolkningen i Sverige. Nu publicerar SCB ny statistik om hur det ser ut i samtliga kommuner – och skillnaderna är stora.

Övrigt Etiketter: Arbete Befolkning Demografi

Flyktingar mindre sysselsatta än andra – men skillnaderna minskar över tid

Sysselsättningsgraden bland flyktingar och deras anhöriga är lägre än bland inrikesfödda och övriga utrikesfödda. Men skillnaderna minskar påtagligt ju längre tid personerna befunnit sig i Sverige, visar en ny rapport från SCB.

Övrigt Etiketter: Arbete Integration Politik

Ny statistik: Så många har jobbat hemifrån under pandemin

Nu tas det allmänna pandemirådet om att jobba hemifrån bort. En tredjedel av personerna i arbete i åldern 15–74 år arbetade hemifrån i augusti, visar ny statistik. När det var som vanligast rörde det sig om över 40 procent.

Övrigt Etiketter: Arbete Arbetsmiljö Ekonomi Corona

Sommarvändning för Sveriges hotell och restauranger

Sveriges hotell och restauranger ökade sin omsättning med 23 procent i somras jämfört med samma period förra året, visar ny statistik. I juli var omsättningen till och med högre än i juli 2019.

Övrigt Etiketter: Arbete Ekonomi Corona

Stort lyft för nöjes- och temaparkerna i sommar

Sveriges nöjes- och temaparker drabbades hårt när pandemin slog till 2020. Men i år ser det bättre ut. I juli var omsättningen 399 procent högre än i juli förra året.

Övrigt Etiketter: Arbete Ekonomi Corona

Ett av sex sommarjobb försvann under pandemin

Många jobb försvann under pandemisommaren förra året. 16 procent färre 16–19-åringar sommarjobbade i augusti 2020 jämfört med 2019, visar ny statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Anställda Arbete Arbetsmarknad Ekonomi Corona

Allt fler arbetar hemifrån

Allt fler arbetar hemifrån, visar ny statistik från SCB. Drygt 40 procent av personerna i arbete i åldern 15–74 år jobbade hemifrån under årets första kvartal. Men de regionala skillnaderna är stora.

Övrigt Etiketter: Arbete Ekonomi Corona

Allt fler oroar sig för hushållets ekonomi

Sju procent av Sveriges befolkning uppger att de utsatts för våld eller hot om våld det senaste året, visar en ny rapport från SCB. Andelen har legat relativt stilla sedan 2008–2009. Däremot svarar allt fler att de oroar sig för hushållsekonomin.

Övrigt Etiketter: Arbete Arbetslöshet Befolkning Brott

Majoriteten av eleverna på gymnasiet arbetar

En majoritet, eller 65 procent, av de svenska gymnasieeleverna arbetar. Det vanligaste är sommarjobb, men en fjärdedel av eleverna på gymnasiet arbetar hela året. Många arbetar inom hotell- och restaurangbranschen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbete Arbetsmarknad Gymnasieskola Utbildning

Ideellt arbete vanligt i Norden

Ju högre utbildningsnivå, desto vanligare är det att ägna sig åt någon form av ideellt arbete. Det gäller både i Sverige och i övriga EU-länder. Norden tillhör de länder i Europa där ideellt arbete är vanligast.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbete Fritid Utbildningsnivå