Till innehåll på sidan

Inkomst

Artiklar om Inkomst

Svenskarnas kapitalinkomster ojämnt fördelade

I Sverige hade drygt sex av tio personer inkomst av kapital år 2020, vanligast var intäkter från ränta, aktieutdelning och liknande. Störst andel av den vuxna befolkningen med kapitalinkomster, 82 procent, återfanns i Lomma och Danderyd. Men dessa inkomster fördelas mycket ojämnt i landet. År 2020 hade tiondelen med de största kapitalinkomsterna 95 procent av totalsumman.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Inkomst Hushåll och ekonomi

Färre försörjs av sociala ersättningar och bidrag –stora skillnader mellan kommuner

Antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag sjönk något förra året, visar ny statistik från SCB. Men skillnaderna runt om i landet är stora. I några kommuner rör det sig om en femtedel av den arbetsföra befolkningen.

Övrigt Etiketter: Befolkning Bidrag Inkomst

Jämställda inkomster, en fråga om tid?

I den här analysen tittar vi på vad män och kvinnor födda 1950, 1960 och 1970 har tjänat och tjänar totalt under sina yrkesverksamma liv. Vi kan se att män födda 1950 har tjänat fyra miljoner kronor mer än kvinnorna i samma ålder, men för dem födda senare minskar inkomstskillnaden mellan könen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbete Inkomst Jämställdhet

Stora inkomstökningar i Sverige under 2000-talet

Svenska folket beräknas i år lägga drygt 20 miljarder kronor, eller 2 000 kronor per person, på julklappar. Aldrig förr har vi haft så mycket pengar att röra oss med, på bara 20 år har vår ekonomiska standard ökat med 60 procent. Samtidigt har andelen med låg ekonomisk standard ökat markant.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Familj Inkomst Hushåll och ekonomi

Varannan 16-åring tjänar egna pengar

Många tonåringar har inkomster från anställningar. Var fjärde 15-åring och mer än varannan 16-åring hade löneinkomst 2018. Bland 13-åringar var andelen cirka 6 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Lön Privatekonomi

Kvinnors inkomst närmar sig mäns – men långsamt

Kvinnors inkomster har ökat mer än mäns under 2000-talet. Men fortfarande har män betydligt högre inkomst än kvinnor. Det gäller både förvärvsinkomster och kapitalinkomster.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Jämställdhet Hushåll och ekonomi

Stor del av kapitalinkomsterna går till hushållen med högst inkomster

År 2016 kom drygt 70 procent av inkomsterna hos Sveriges hushåll från marknadsinkomster, det vill säga löneinkomster och inkomster av näringsverksamhet samt kapitalinkomst. Men inkomsternas sammansättning varierar mellan hushåll i olika inkomstskikt.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Lön Hushåll och ekonomi

Var fjärde i högre studier direkt efter gymnasiet

Mer än var fjärde gick direkt vidare till högskolestudier efter gymnasiet av de som slutade grundskolan 2006. En nästan lika stor grupp började jobba direkt och gjorde det fortfarande 2016. Resten gick krokigare vägar.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst Utbildning Högskola

Fler eller färre fattiga?

Andelen personer med låg ekonomisk standard har ökat, men orsaken till det är inte att inkomsterna har blivit lägre utan att inkomstskillnaderna har ökat.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst

Inkomstutveckling högre för kvinnor än män 2015–2016

Kvinnor hade en högre inkomstutveckling än män 2015–2016 i Sverige, förutom under småbarnsåren. Bilden var en helt annan tio år tidigare.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst Kvinnor och män

Svagt etablerad – en utsatt grupp när arbetsmarknaden omvandlas

Bland dem som förvärvsarbetade och var anställda 2016 kategoriserades 8 procent som svagt etablerade. Svagt etablerade är en av arbetsmarknadens marginalgrupper. Risken att hamna utanför arbetsmarknaden är större för personer som är svagt etablerade jämfört med de som är etablerade. Det gäller i synnerhet för personer som nyss kommit in på arbetsmarknaden.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst

Tydliga skillnader bland unga i särskilt utsatta områden

I Sverige lever 18 680 unga vuxna i ett särskilt utsatt område. Men det innebär inte att de alla lever samma liv. Förutom tydliga skillnader mellan män och kvinnor finns det också skillnader mellan unga i olika särskilt utsatta områden och mellan särskilt utsatta områden och de kommuner där de är belägna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst Utbildningsnivå Integration och segregation

Sjuksköterskor mer jämställda än läkare

Oavsett om kvinnor arbetar som läkare eller sjuksköterskor har de lägre lön än sina manliga kollegor. Kvinnliga läkare har 91,7 procent av männens lön. Motsvarande siffra för sjuksköterskor är 98,6 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Hälso- och sjukvård

Stora ökningar av den disponibla inkomsten under 2000-talet

Hushållens disponibla inkomster har ökat kontinuerligt under 2000-talet. För hushåll bestående av två vuxna och två barn har den disponibla inkomsten ökat med 20 000 kronor i månaden mellan 1999 och 2016.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Hushåll och ekonomi

Ekonomisk jämställdhet långt borta i EU

I alla EU:s länder är det en lägre andel kvinnor än män som är sysselsatta, det vill säga har ett betalt arbete. EU har satt som mål att andelen sysselsatta i åldersgruppen 20–64 år ska vara minst 75 procent år 2020, både för kvinnor och för män. Många länder i EU är långt ifrån det målet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Jämställdhet Kvinnor och män

Att mäta fattigdom

Vi kan ofta ta del av uppgifter om det som man i media kallar barnfattigdom och fattigpensionärer. Därför kan man tro att det är ganska enkelt att svara på frågan hur många det är som är fattiga i Sverige. Men faktum är att det inte finns några givna kriterier en person ska uppfylla för att betraktas som fattig, eller någon entydig definition av hur fattigdom och ekonomisk utsatthet ska mätas.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Inkomst Hushåll och ekonomi

Låg ekonomisk standard vanligt för äldre kvinnor

Var tredje ensamstående kvinna och var fjärde ensamstående man 65 år och äldre har låg ekonomisk standard. Pensionens storlek grundas på de inkomster man haft under sitt yrkesliv, och hur mycket man arbetar och vilken lön man har får därför betydelse för vilken inkomst man har som pensionär.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Kvinnor och män Äldreomsorg Äldre

Vanligare med låg ekonomisk standard bland utrikes födda

I Sverige lever ungefär var tionde person som är över 20 år och född i landet i ett hushåll med låg ekonomisk standard. Bland utrikes födda är andelen väsentligt högre. Skillnaderna är stora också mellan olika grupper av utrikes födda.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Integration och segregation

Hur försörjer sig unga utan gymnasieutbildning?

Varje år är det ungefär en halv procent av de ungdomar som slutar årskurs 9 som inte påbörjar gymnasiet. Av dem som inte påbörjat gymnasiet har 37 procent förvärvs­arbete som huvudsaklig inkomstkälla året efter att de skulle ha avslutat sina studier.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Utbildning

Intervju: Varför jobbar SCB med statistik om ekonomisk utsatthet?

Johan Lindberg är statistiker och arbetar med att ta fram SCB:s statistik om inkomster och skatter för individer och hushåll. Genom att bearbeta dessa data tar man fram olika välfärdsmått som används för att följa hur risk för fattigdom och ekonomisk utsatthet utvecklas i Sverige.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Inkomst Internationellt

Företagare tjänar mindre och arbetar längre än anställda

År 2010 hade den genomsnittliga företagaren 22 procent lägre livsinkomst vid pensionsålder än den som var anställd. Företagare förvärvsarbetar också längre än anställda. Vid 69 års ålder var nästan 52 procent kvar i arbete, mot 11 procent av de anställda.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst Företagande

Ökning av andelen unga med varaktigt låg inkomst

Att ha låg inkomst är vanligt bland unga, men vissa har låg inkomst år efter år. Att ha varaktigt låg inkomst är vanligare bland utrikes födda och personer med kortare utbildning. Andelen unga med varaktigt låg inkomst har ökat under 2000-talet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst Utbildning

Låginkomsttagare bor ofta i hyresrätt

Boendeformen varierar mellan personer med olika inkomst. Personer med hög inkomst bor ofta i småhus och bostadsrätt och de med låg inkomst oftare i hyresrätt. Men i mindre kommuner är andelen låginkomsttagare som bor i småhus ändå relativt hög.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Inkomst Boende och byggande Hushåll och ekonomi

Skillnaden i inkomst är större än skillnaden i lön

Löneskillnaderna mellan könen är mindre än inkomstskillnaderna när personer med samma typ av utbildning och examensår jämförs. Att skillnaderna i inkomster är större beror till stor del på att kvinnor oftare än män arbetar deltid.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Jämställdhet Kvinnor och män Lön

Var tredje 67-åring arbetar

Andelen äldre som arbetar har ökat kraftigt sedan åldersgränsen för rätten att fortsätta arbeta höjdes från 65 till 67 år. De äldre som arbetar gör det också i större omfattning än innan reformen genomfördes.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inkomst Äldreomsorg Äldre

Att jämföra inkomster för hushåll

SCB får ofta frågor om hushållens inkomster. Att kunna jämföra inkomster för hushåll är viktigt, men det är inte lika lätt som att jämföra inkomster för individer. Statistikskolan reder ut problematiken.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Hushåll och ekonomi Statistikskolan Statistisk metod

Olika inkomst för lika utbildning

Fem år efter examen har kvinnor i genomsnitt nästan 25 procent lägre arbetsinkomst än män som läst en lika lång utbildning. Det beror i hög grad på att många kvinnodominerade utbildningar leder till låga inkomster. Men kvinnor tjänar mindre än män även bland personer som läst samma utbildning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Jämställdhet Kvinnor och män Utbildning