Till innehåll på sidan

Kort analys

Egenföretagare har drabbats hårt av pandemin

Senast uppdaterad: 2022-02-08

Jobben är en av de stora frågorna under pandemin, och många egenföretagare har drabbats hårt - särskilt i tjänstesektorn. I kommuner med många sysselsatta jobbar en stor del i den här branschen, men i de mindre kommunerna är andelen egenföretagare ofta större.

De flesta som försörjer sig genom förvärvsarbete i Sverige är anställda. Egenföretagare utgör sex procent av den arbetande befolkningen.

Året före pandemin, 2019, fanns i genomsnitt drygt 313 000 egenföretagare per månad. Andelen kvinnliga egenföretagare låg under hela det året stabilt på runt 35 procent. Under 2020 började antalet egenföretagare minska från april, och stabiliserades igen i juli samma år. Det motsvarande en nedgång kring 4 procent. Jämför man med de anställda samma period kan man se att egenföretagare drabbats hårdare, för anställda låg minskningen i december 2020 på 1 procent.

Utvecklingen av antalet egenföretagare mellan 2019 och 2020, i procent

Källa: Egna beräkningar, SCB

Egenföretagare har klarat sig bättre i norr

Det är olika vanligt var i Sverige man driver eget företag.  Egenföretagarna i Stockholms och Skåne län har drabbats hårdare till följd av pandemin, medan egenföretagarna i Jämtlands och Norrbottens län klarat sig bättre. En förklaring till det är att länens branschsammansättning skiljer sig åt.

I Jämtlands län har merparten av branscherna ökat mellan december 2019 och december 2020. Det kan jämföras med Stockholms län där endast branschen jordbruk, skogsbruk och fiske har ökat. Störst nedgång, med en femtedel i Stockholms län, fanns inom transport och magasinering.

Utveckling bland egenföretagare samt branschsammansättning i Stockholms respektive Jämtlands län, 2019-2020

  Stockholms län Jämtlands län 
Bransch Utveckling Branschandel Utveckling Branschandel
Byggindustri -5,1 9,2 3,6 13,5
Fastighetsverksamhet -2,9 1,1 6,7 1,9
Företagstjänster -6,5 23,5 4 13
Handel -5 5,8 0,3 6,7
Hotell och restauranger -4,3 1,9 -1,1 3,2
Information och kommunikation -2,9 6,4 6 2,1
Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,4 3,2 1,9 26,8
Personliga och kulturella tjänster m.m. -6,6 21,8 -0,1 13,1
Tillverknings- och utvinningsindustri -3,5 2,8 -5,2 5,9
Transport och magasinering -20,4 5,2 -2,5 2,1
Utbildningsväsendet -0,9 4,1 7,3 2,7
Vård och omsorg: sociala tjänster -9,3 5 -4,3 2,5
Totalt  -8,3   -0,3  

Källa: Egna beräkningar, SCB

Anm. Branscherna civila myndigheter och försvar, samt företag inom energi och miljö och okänd finns inte med på grund av för få observationer.

Flest egenföretagare i Eda kommun

Det finns också stora variationer i hur många som är egenföretagare i förhållande till antalet sysselsatta i en kommun. I november 2019 var andelen egenföretagare högst i Eda kommun, på nästan 18 procent, följt av kommunerna Borgholm och Ydre. De kommuner med lägst andel egenföretagare för samma tidsperiod var Hammarö på nästan 3 procent, följt av kommunerna Oxelösund och Surahammar. Andelen egenföretagare i kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö låg under motsvarande period också på en förhållandevis lägre procent.  

Sysselsatta i Sverige

Kartan nedanför visar att gränstrakterna mot Norge har en högre andel egenföretagare. Det finns också kluster av kommuner med högre andel egenföretagare kring sydöstra Skåne. Lägre andel egenföretagare finns mellan kommunerna Umeå och Kiruna.

Störst ökning egenföretagare i Arvidsjaur

De tre kommuner som har haft störst ökning av antalet egenföretagare i procent finns i norra Sverige. Arvidsjaur toppar utvecklingen med 11 procent mellan november 2019 och november 2020, därefter kommer Överkalix och Arjeplog. Den kommun där antalet egenföretagare minskat mest är Sollentuna, på 12 procent. Totalt har hela ekonomin minskat med 13 070 egenföretagare mellan 2019-2020.

Sämre utveckling ju större kommunen är

Bland Sveriges alla kommuner finns ett negativt samband mellan antalet sysselsatta i kommunen och andelen egenföretagare i en kommun. Ju större en kommun är desto vanligare är det med egenföretagare inom tjänstebranscher. Eftersom tjänstebranschen drabbats hårdast innebär det också att ju större kommunen är, desto större nedgång av egenföretagare.

Fakta

Den nya arbetsmarknadsstatistiken mäter folkets arbetsmarknadsstatus och förkortas BAS. Statistiken är ännu under uppbyggnad och publiceras senare under 2022.

I den här analysen beskrivs egenföretagare i åldrarna 16 till 74 år.

Källor

Utveckling av arbetsmarknadsstatistiken