Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sysselsättning i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

För år 2021 var sysselsättningsgraden totalt 67,3 procent. Sysselsättningsgraden för män är generellt högre än för kvinnor.

Sysselsättningsgrad totalt

2021

67,3 %

Antalet sysselsatta personer var 5 058 500

Sysselsättningsgrad kvinnor

2021

64,4 %

Antalet sysselsatta kvinnor var 2 380 900

Sysselsättningsgrad män

2021

70,1 %

Antalet sysselsatta män var 2 677 700

I januari 2021 anpassades Arbetskraftsundersökningarna (AKU) till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken, vilket har orsakat tidsseriebrott. För närvarande finns det länkade serier för de mest centrala tabellerna för perioden 2005 till 2020. Arbete med länkning av fler serier pågår under året.

För mer information och mer sysselsättningsstatistik se
Arbetskraftsundersökningen (AKU)