Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

49 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Pensioner och pensionsrelaterade förmåner i det allmänna pensionssystemet Februari 2023 Tabell och diagram
2023-03-28 Pensionsmyndigheten Pensionsmyndigheten
Pensioner och pensionsrelaterade förmåner i det allmänna pensionssystemet Mars 2023 Tabell och diagram
2023-03-28 Pensionsmyndigheten Pensionsmyndigheten
Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor Läsår 2021/2022 Tabell och diagram
2023-03-28 Statistiska centralbyrån Universitetskanslersämbetet
Skörd av trädgårdsväxter 2022 Databas
Rapport
2023-03-28 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Kvartalsvis bränslestatistik 4:e kvartalet 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-03-28 Statistiska centralbyrån Statens energimyndighet
Kvartalsvis bränslestatistik 2022 Statistiknyhet
2023-03-28 Statens energimyndighet Statens energimyndighet
Arbetskraftsundersökningarna 2023, Tema 1 2023 Rapport
2023-03-28 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Arbetskraftsundersökningarna 2023 Statistiknyhet
2023-03-28 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Omsättning inom tjänstesektorn Detaljhandeln Februari 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-29 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Högutbildade utrikes födda 2020. Publiceringsdatum har ändrats från 2023-02-23. 2020 Rapport
Statistiknyhet
2023-03-29 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Specialskolan: elever per 15 oktober Läsår 2022/2023 Tabell och diagram
2023-03-29 Statens skolverk Statens skolverk
Grundsärskolan: elever per 15 oktober Oktober 2022 Tabell och diagram
2023-03-29 Statens skolverk Statens skolverk
Grundskolan: elever per 15 oktober Oktober 2022 Tabell och diagram
2023-03-29 Statens skolverk Statens skolverk
Konjunkturbarometern Hushåll Mars 2023 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-29 Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet
Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 2021 Databas
2023-03-29 Statistiska centralbyrån Statens energimyndighet
Konjunkturstatistik, löner för kommuner Januari 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-03-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för regioner Januari 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-03-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor Januari 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-03-30 Statistiska centralbyrån Medlingsinstitutet