Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

39 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
3:e kvartalet 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-05 Statistiska centralbyrån
2020 Tabell och diagram
2022-12-05 Statistiska centralbyrån
November 2022 Databas
2022-12-05 Försäkringskassan
2022. Publiceringsdatum har ändrats från 2022-11-24. 2022 SM
Statistiknyhet
2022-12-06 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-06 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-06 Statistiska centralbyrån
2022 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2022-12-06 Statens jordbruksverk
2022 Databas
2022-12-06 Statistiska centralbyrån
1973-2021.Publiceringsdatum har ändrats från 2022-12-01 1973-2021 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2022-12-06 Socialstyrelsen
2022 Databas
SM
Statistiknyhet
2022-12-06 Skogsstyrelsen
Oktober 2022 Databas
2022-12-07 Statistiska centralbyrån
Oktober 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-07 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion Oktober 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-07 Statistiska centralbyrån
2022 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-07 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
November 2022 Rapport
2022-12-07 Riksgäldskontoret
Oktober 2022 Databas
2022-12-07 Statistiska centralbyrån
Oktober 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2022-12-07 Statistiska centralbyrån