Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

41 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Maj 2021 Databas
2021-06-14 Försäkringskassan
Maj 2021 Databas
2021-06-14 Försäkringskassan
Studier på komvux innan yrkeshögskolan 2016-2020 Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-06-14 Statistiska centralbyrån
2019 Rapport
2021-06-14 Statistiska centralbyrån
Juni 2021 Databas
2021-06-15 Försäkringskassan
Mars 2021 Databas
2021-06-15 Försäkringskassan
Maj 2021 Databas
2021-06-15 Försäkringskassan
Maj 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-06-15 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2021-06-15 Statens jordbruksverk
1:a halvåret 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-06-15 Statistiska centralbyrån
2020 Statistiknyhet
2021-06-15 Statens energimyndighet
2020 SM
2021-06-15 Statistiska centralbyrån
Maj 2021 Databas
Statistiknyhet
2021-06-15 Skogsstyrelsen
April 2021 Databas
Rapport
2021-06-15 Statens jordbruksverk
Maj 2021 Databas
2021-06-15 Statistiska centralbyrån
2022 Tabell och diagram
2021-06-16 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Tabell och diagram
2021-06-16 Statistiska centralbyrån
Miljöskatter 2019 2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-06-16 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
2021-06-16 Universitetskanslersämbetet