Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

20 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
September 2021 Databas
Statistiknyhet
2021-10-18 Statistiska centralbyrån
Augusti 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-10-19 Statistiska centralbyrån
Augusti 2021 Tabell och diagram
2021-10-19 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
2021-10-19 Skogsstyrelsen
2021 Databas
Rapport
2021-10-19 Statens jordbruksverk
2020 Databas
Rapport
2021-10-20 Statens jordbruksverk
September 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-10-21 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-10-21 Statistiska centralbyrån
2020 Tabell och diagram
2021-10-21 Statistiska centralbyrån
Läsår 2020/2021 Tabell och diagram
2021-10-21 Statistiska centralbyrån
Oktober 2021 Databas
2021-10-22 Försäkringskassan
2019 Databas
SM
Statistiknyhet
2021-10-22 Statistiska centralbyrån
September 2021 Tabell och diagram
2021-10-22 Statistiska centralbyrån
1:a halvåret 2021 Tabell och diagram
2021-10-22 Statistiska centralbyrån
Oktober 2021 Databas
2021-10-22 Försäkringskassan
2019 Databas
2021-10-22 Statistiska centralbyrån