Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

34 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
1:a kvartalet 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-05-19 Statistiska centralbyrån
April 2021 Databas
Statistiknyhet
2021-05-19 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-05-19 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-05-19 Kungliga biblioteket
1:a kvartalet 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-05-20 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2021 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-05-20 Statistiska centralbyrån
Tjänstesektorn exkl. detaljhandeln 1:a kvartalet 2021 Databas 2021-05-20 Statistiska centralbyrån
LPVI 1:a kvartalet 2021 1:a kvartalet 2021 Databas 2021-05-20 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-05-20 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2021 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-05-20 Statistiska centralbyrån
Elever och kursdeltagare på folkhögskolans sfi. År 2020 2020 Tabell och diagram 2021-05-20 Statistiska centralbyrån
April 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-05-20 Brottsförebyggande rådet
Folkhögskolornas kostnader per verksamhetsområde och kostnadsslag. Riksnivå. År 2020. Kr. 2020 Tabell och diagram 2021-05-20 Statistiska centralbyrån
2021 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2021-05-20 Statens jordbruksverk