Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

30 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Maj 2020 Tabell och diagram 2020-06-09 Försäkringskassan
Tema: Övertid och mertid 2005-2019 2020 SM
Statistiknyhet
2020-06-09 Statistiska centralbyrån
1:a kvartalet 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-06-09 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex 1:a kvartalet 2020 Statistiknyhet 2020-06-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandelsindex fördelat på kategori och försäljningssätt 1:a kvartalet 2020 Databas 2020-06-10 Statistiska centralbyrån
Hushållskonsumtion April 2020 Databas
Statistiknyhet
2020-06-10 Statistiska centralbyrån
1:a halvåret 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-06-10 Statistiska centralbyrån
Detaljhandelsindex fördelat på kategori och försäljningssätt 2:a kvartalet 2020 Databas 2020-06-10 Statistiska centralbyrån
2019 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-06-10 Trafikanalys
1:a kvartalet 2020 Databas 2020-06-10 Statens energimyndighet