Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

30 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2007-2020 Rapport
Tabell och diagram
2021-03-09 Socialstyrelsen
Restaurangindex 4:e kvartalet 2020 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-03-10 Statistiska centralbyrån
Småhusbarometern Februari 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-03-11 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2020 Databas 2021-03-11 Statistiska centralbyrån
4:e kvartalet 2020 Databas 2021-03-11 Statens energimyndighet
Basuppgifter strandlinje 2019 2019 Databas 2021-03-11 Statistiska centralbyrån
Strandnära bebyggelse 2018 2018 Databas 2021-03-11 Statistiska centralbyrån
Oktober 2020 Tabell och diagram 2021-03-11 Statens skolverk
Oktober 2020 Tabell och diagram 2021-03-11 Statens skolverk
Oktober 2020 Tabell och diagram 2021-03-11 Statens skolverk