Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

33 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
September 2020 Databas
Tabell och diagram
2020-11-30 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
SM
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-30 Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
Oktober 2020 Databas 2020-11-30 Statistiska centralbyrån
September 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-30 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2020 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-11-30 Statistiska centralbyrån
2020 Tabell och diagram 2020-12-01 Statistiska centralbyrån
2020 Databas 2020-12-01 Statistiska centralbyrån
2019 Databas 2020-12-02 Statens energimyndighet
November 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-02 Statistiska centralbyrån
Val i dag November 2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2020-12-02 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Rapport
Tabell och diagram
2020-12-02 Socialstyrelsen
November 2020 Tidskrift 2020-12-02 Statistiska centralbyrån
December 2020 Tabell och diagram 2020-12-02 Statistiska centralbyrån