Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

34 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2022 Rapport
2023-02-09 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Månatlig elstatistik och byten av elleverantör December 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-02-09 Statistiska centralbyrån Statens energimyndighet
Animalieproduktion December 2022 Databas
Rapport
2023-02-10 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Beslut om sjukpenning 2022 Databas
2023-02-13 Försäkringskassan Försäkringskassan
Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Januari 2023 Databas
2023-02-14 Försäkringskassan Försäkringskassan
Omvårdnadsbidrag Januari 2023 Databas
2023-02-14 Försäkringskassan Försäkringskassan
Avverkningsanmälningar Januari 2023 Databas
Statistiknyhet
2023-02-14 Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen
Nötkreatur i december December 2022 Databas
Rapport
2023-02-14 Statens jordbruksverk Statens jordbruksverk
Föräldrapenning Januari 2023 Databas
2023-02-14 Försäkringskassan Försäkringskassan
Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv Nr 2 2023 samt Konjunkturklockan Februari 2023 Databas
Statistiknyhet
Tidskrift
2023-02-14 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Merkostnadsersättning Januari 2023 Databas
2023-02-14 Försäkringskassan Försäkringskassan
Folkhögskolestatistik Deltagare per kurstyp 2022 Tabell och diagram
2023-02-14 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån