Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09.30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

42 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2002-2020 Rapport
2021-12-08 Socialstyrelsen
1987-2020 Databas
Tabell och diagram
2021-12-08 Socialstyrelsen
Folkmängd den 1 november 2021 2021 Databas
2021-12-08 Statistiska centralbyrån
November 2021 Databas
2021-12-08 Statistiska centralbyrån
Företagens ekonomi 2020 (preliminära uppgifter) 2020 Databas
Statistiknyhet
2021-12-08 Statistiska centralbyrån
Partisympatier November 2021 November 2021 Databas
Rapport
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-08 Statistiska centralbyrån
Restaurangindex 3:e kvartalet 2021 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-09 Statistiska centralbyrån
Småhusbarometern November 2021 Databas
Tabell och diagram
2021-12-09 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2021 Databas
2021-12-09 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Rapport
Statistiknyhet
2021-12-09 Statens jordbruksverk
2020 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-10 Statistiska centralbyrån
2019 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2021-12-10 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2021 Databas
2021-12-10 Statistiska centralbyrån
3:e kvartalet 2021 Databas
2021-12-10 Statistiska centralbyrån
2020 Databas
Statistiknyhet
2021-12-10 Statistiska centralbyrån