Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Dagligvaruhandeln gick starkt i större tätorter

Senast uppdaterad: 2021-06-03

När många branscher har det kämpigt på grund av pandemin går dagligvaruhandeln starkt. Förra året ökade försäljningen med 3,7 procent jämfört med 2019 – men skillnaderna inom branschen och landet är väldigt stora.

Den svenska dagligvaruhandelns totala försäljning landade förra året på 326 miljarder kronor. Klart störst är den traditionella livsmedelshandeln, som står för 94 procent av branschens omsättning. Livsmedelshandeln ökade med 5 procent under 2020 jämfört med 2019.

– Det gick tyngre för den specialiserade handeln med bröd och konfektyrvaror. Den minskade med cirka 24 procent. Även tobakshandeln hade det tufft och minskade med 11 procent, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Försäljning i miljoner kronor

Bransch 2020 2019 Utveckling (%)
Livsmedelshandel           305 106           290 706 5
Specialiserad frukt och grönsakshandel                1 151                1 239 -7,1
Specialiserad kötthandel                1 418                1 359 4,3
Specialiserad fisk och skaldjurshandel                1 921                1 833 4,8
Specialiserad bröd- och konfektyrhandel                6 522                8 540 -23,6
Specialiserad tobakshandel                5 320                5 988 -11,2
Annan specialiserad livsmedelshandel                4 776                4 836 -1,3
Dagligvaruhandel           326 213           314 501 3,7

Stora regionala skillnader

På länsnivå gick dagligvaruhandeln starkast i Uppsala län, där den ökade med 10,3 procent. Försäljningen ökade även mycket i Jönköping (+8,7 %) och Östergötland (+7,9 %).

Dagligvaruhandeln växte i alla län utom gränslänen Värmland, Jämtland och Västra Götaland.

– Den svaga gränshandeln drog ner den totala försäljningen där. I Värmlands län minskade den totala försäljningen med 10,1 procent och i Jämtland med 4,9 procent, säger Daniel Lennartsson.

Försäljningen 2020 jämfört med 2019

Gränskommuner har drabbats hårt

I kommuner utan gräns mot andra länder ökade dagligvaruhandeln med 6,5 procent i Sverige förra året. I gränskommunerna minskade den med 35 procent.

– Det är uppenbart att reserestriktioner och stängning av gränser har påverkat dagligvaruhandeln i gränskommunerna. Det är framför allt kommuner med en gräns mot Norge som går svagt, säger Daniel Lennartsson.

Dagligvaruhandelns försäljningsutveckling

  Utveckling (%)
Gränskommuner -35
      Gräns mot Norge -37,8
      Gräns mot Finland -11,7
      Gräns mot både Norge och Finland -15,8
Kommuner utan gräns 6,5
Riket 3,7

Totalt ökade dagligvaruhandeln i Sverige med 3,7 procent mellan 2020 och 2019. I tätorter med minst 100 000 invånare ökade den med 6,8 procent.

– Men på landsbygden och i tätorter med färre än 5 000 invånare minskade försäljningen med 3,1 procent, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Försäljning efter tätortens storlek i miljoner kronor

  2020 2019 Utveckling (%)
100 000 invånare och större 109 218 102 234 6,8
20 000 – 99 999 invånare 91 218 85 859 6,2
5 000 – 19 999 invånare 68 630 67 449 1,8
Landsbygd – 4 999 invånare 57 146 58 960 -3,1
Totalsumma 326 213 314 501 3,7

Försäljningen gick bättre utanför handelsområden

Var dagligvaruhandeln äger rum har förändrats under pandemin. Dagligvaruhandel utanför handelsområden, alltså handel som sker utanför stadskärnor och köpcentrum, ökade med 5,0 procent. Inom handelsområdena ökade den med 2,5 procent.

Försäljningsutveckling efter område

  Utveckling (%)
Handelsområde 2,5
Utanför handelsområde 5
Dagligvaruhandeln 3,7

Dagligvaruhandeln utanför handelsområden ökade mest i tätorter med minst 100 000 invånare, där den gick upp 6,1 procent.

– Den minsta ökningen skedde i tätorter med mindre än 5 000 invånare eller landsbygd, plus 2,7 procent, säger Stefan Svanström.

Försäljning utanför handelsområde i miljoner kronor efter tätort

  2020 2019 Utveckling (%)
100 000 invånare och större 45 012 42 424 6,1
20 000 – 99 999 invånare 40 844 38 539 6
5 000 – 19 999 invånare 34 912 33 204 5,1
Landsbygd – 4 999 invånare 40 640 39 581 2,7
Totalsumma 161 409 153 748 5

Försäljningen ökade där folk bor

I samband med pandemin arbetar fler hemifrån, vilket kan ha påverkat delar av dagligvaruhandeln. Dagligvaruhandelns läge i förhållande till bostäder och arbetsplatser ser ut att ha haft viss påverkan på försäljningen under 2020.

– För butiker där det inom en radie på 1 000 meter bor fler människor än det arbetar har försäljningen ökat med 5,1 procent. Där det omvända gäller, att fler arbetar än bor i närområdet, har butikerna minskat med 0,3 procent av försäljningen, säger Stefan Svanström.

Dagligvaruhandelns försäljningsutveckling 2020 jämfört med 2019

Bransch Fler boende än arbetande i närområdet (1 000 m) Fler arbetande än boende i närområdet (1 000 m)
Livsmedelshandel 5,3 0,9
Specialiserad frukt och grönsakshandel 0,1 -5,6
Specialiserad kötthandel 16,5 -9,7
Specialiserad fisk och skaldjurshandel 7,7 -6,2
Specialiserad bröd- och konfektyrhandel -25,1 -27,2
Specialiserad tobakshandel -1,6 -26,5
Annan specialiserad livsmedelshandel 8,6 -11,2
Dagligvaruhandel 5,1 -0,3

 

Fakta: Så tog vi fram statistiken

Statistiken över omsättning kommer från den Regionala omsättningsstatistiken. Butikernas kvartalsvisa omsättning har försetts med en geografisk position. Med stöd av geografiska informationssystem (GIS) har sedan verksamheten kunnat kopplas till andra geografiska avgränsningar som tätorter och olika verksamhetsområden. Genom att sätta det geografiska läget för butiken i relation till antalet folkbokförda och anställda inom olika avstånd har vi kunnat studera de geografiska förutsättningarna och hur de påverkat försäljningsutvecklingen.

Ett handelsområde är en koncentration av arbetsställen med Detaljhandels bransch (SNI 47), vilka tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, bestående av 1) minst fem detaljhandelsföretag, eller 2) fyra detaljhandelsföretag, vilka tillsammans har minst 100 anställda.

I dagligvaruhandeln ingår inte systembolag.

Länkar

Regional omsättningsstatistik

Stora skillnader inom branschen när restaurangernas försäljning föll

Vinnare och förlorare när sällanköpshandeln förändrades under pandemin

Läs fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhället

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter