Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Hälften klara, men stora grupper kvar att vaccinera

Senast uppdaterad: 2021-06-14

Nu har halva Sveriges befolkning över 18 år fått minst en spruta med vaccin mot covid-19. Men det finns stora grupper kvar att vaccinera. Bland annat de som är mellan 30 och 34 år. De utgör Sveriges största femårsgrupp och motsvarar över 9,1 procent av befolkningen över 18 år.

De flesta regioner har i fas fyra gjort vaccinationerna tillgängliga för personer i fem årskullar i taget. Dessa grupper är inte lika stora, utan skiljer sig åt beroende på hur stora regionerna är, men också beroende på hur befolkningsstrukturen ser ut i regionen. I vissa regioner bor fler unga, i andra fler äldre.

Barnafödande och invandring varierar

– Skillnaderna mellan olika femårsgrupper kan bero på att det föds fler barn vissa år, men också på till exempel på att invandringen varierar under olika perioder, säger Ann-Marie Persson som är statistiker på SCB.

Femårsgrupper för vaccination i Sverige, baserad på befolkningen 30 april 2021 

ÅlderAntalAndel
18-19 år 230 458 2,8%
20-24 år 572 113 6,9%
25-29 år 685 033 8,3%
30-34 år 755 872 9,1%
35-39 år 672 253 8,1%
40-44 år 636 698 7,7%
45-49 år 659 235 8,0%
50-54 år 663 440 8,0%
55-59 år 663 614 8,0%
60-64 år 571 650 6,9%
65-69 år 543 681 6,6%
70-74 år 541 749 6,5%
75-79 år 491 435 5,9%
80-84 år 300 627 3,6%
85-89 år 177 977 2,1%
90-94 år 87 039 1,1%
95-99 år 25 247 0,3%
100+ år 3 585 0,0%
  8 281 706  

Den största femårsgruppen för hela befolkningen över 18 är gruppen födda mellan 1991 och 1987, alltså de som nu är i åldrarna 30-34 år. Totalt är de 756 000 personer, vilket motsvarar 9,1 procent av befolkningen över 18 år. Därpå följer gruppen 25-29 år, som är 685 000, eller 8,3 procent av befolkningen och gruppen 35-39 år, som är 672 000 personer, eller 8,1 procent av befolkningen.

Variation mellan åldersgruppernas storlek i länen

Olika åldersgrupper är olika stora i olika län. Åldersgruppen 30-34 år är den största femårsgruppen i tio av Sveriges 21 län, bland annat storstadslänen  Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. Stockholms län är det län som har den största andelen i åldersgruppen, hela 10,5 procent av befolkningen över 18 år. I sju av 21 län är åldersgruppen 55-59 år den största.

I tre av Sveriges län är det varken åldrarna 30-34 år eller 55-59 år som är störst. I Uppsala län är den största gruppen yngre än i de andra regionerna: 25-29 år. I Hallands län är den största femårsgruppen personer mellan 50 och 54 år. Dalarnas län är den enda region där den största åldersgruppen inte ingår i fas fyra, där är åldrarna 70-74 år störst. 

Jämför åldersgruppernas storlek i ditt län (excel) 

Fakta

Vaccinationen mot covid-19 genomförs nu i fas fyra, alltså för de personer som är mellan 18 och 59 år och inte prioriterats i de tidigare faserna. Vaccinationerna erbjuds enligt Folkhälsomyndighetens prioritering till de äldsta först, och de flesta regioner har valt att göra det möjligt att vaccinera sig för fem årskullar i taget. 

Text- och innehållsansvariga