Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Importen av coronarelaterade varor ökade 2020

Senast uppdaterad: 2021-04-15

Handsprit, utrustning för syreterapi och testkit. Under pandemiåret 2020 ökade importen av en mängd varor som används i kampen mot coronaviruset. Nu finns också statistik om hur stor importen av covid19-vaccin till Sverige är.

För att bekämpa spridningen av coronaviruset har flera länder infört restriktioner som till stor del har påverkat handeln i världen negativt. Ett stort undantag är alla de varor som kan kopplas till pandemibekämpningen, till exempel medicinsk utrustning, skyddsutrustning och produkter för covid19-tester.

Ökning med 148 procent

Importen av de här varorna till Sverige har i de flesta fall ökat under 2020 jämfört med året innan. Importen av handsprit och liknande varor till Sverige ökade till exempel med 148 procent från 2019 till 2020, från 203 miljoner till 503 miljoner kronor. Utrustning för syreterapi, bland annat respiratorer, ökade under samma period med 29 procent, från 3 till 4 miljarder kronor.

För läkemedel, där bland annat remdesivir och paracetamol ingår, ökade importen med 13 procent. I kronor handlar det om en uppgång från 22 miljarder 2019 till 25 miljarder 2020. Hur stor andel av värdeökningen som beror på läkemedel med koppling till covid19-behandling finns det ännu inga uppgifter om.

Starkaste uppgången

– För sju av de åtta redovisade grupperna av kategorier ser vi en ökning av införseln. Läkemedel är den största redovisade gruppen och har också den värdemässigt starkaste uppgången mellan 2019 och 2020, säger Daniel Edin, statistiker på SCB.

Import av coronarelaterade varor till Sverige 2020-2019

Från och med i år finns det också en särskild varukod för covid19-vaccin. Statistiken för januari 2021 visar att det importerades covid19-vaccin för 48 miljoner kronor till Sverige. Det är även möjligt att följa vilka länder som Sverige importerar vaccinet från.

Stor försiktighet

– De första månadernas siffror bör tolkas med stor försiktighet eftersom varukoden är helt ny och rapporterande företag kan missa detta till en början, säger Daniel Edin.

Plast- och skyddande visir har också fått en egen varukod. I januari 2021 importerades det sådana varor till Sverige för 8 miljoner kronor.

Varor i EU-länderna

Under 2020 föll det samlade värdet av varor och tjänster i EU-länderna (BNP) med 6,2 procent jämfört med 2019. Trots den ekonomiska nedgången ökade importen av de flesta coronarelaterade varorna under perioden, enligt Eurostat.

Importen av coronarelaterade varor till EU ökade totalt med 10 procent under 2020 jämfört med 2019. Mest ökade importen av skyddskläder och utrustning för syreterapi. I de varugrupperna steg importen till EU-länderna med 40 respektive 39 procent.

Fakta: Om statistiken

Statistiken bygger på en sammanställning av så kallade KN-koder som EU:s statistikkontor Eurostat har tagit fram. Sammanställningen beskriver vilka koder som ingår i varje kategori. I de flesta fall innehåller de fler varor än vad som beskrivs av kategorin.

Det har gjorts uppdateringar av en rad olika varukoder för produkter som associeras med pandemin. De används sedan januari i år. Det är svårt att dra några slutsatser av dessa siffror eftersom de inte har använts under en längre tid. Exempel på nya varukoder är ansiktsmasker, visir och covid19-vaccin.

All statistik har hämtats från utrikeshandel med varor på scb.se, utöver det har utvecklingstal beräknats av SCB:s statistiker.

Länkar

EU trade in COVID-19 related products in 2020 - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu)

Information om Kombinerade nomenklaturen (KN) (scb.se)

Utrikeshandel med varor (scb.se)

 

Etiketter

Text- och innehållsansvariga