Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Matpriser påverkas mindre av krympflation

Senast uppdaterad: 2023-02-08

Livsmedelspriserna bidrar rejält till den stigande inflationen. Men på hyllorna i mataffären krymper inte förpackningarna i samma takt som tidigare. Faktum är att den sammantagna krympflationen på förpackade livsmedel var obetydlig under 2022.

När SCB beräknar konsumentprisindex för att följa inflationstakten i Sverige justeras statistiken för ändrade storlekar på livsmedelsförpackningar.

Summan av justeringarna kan man tolka som ett mått på så kallad krympflation, det vill säga när livsmedelsförpackningarna blir mindre utan att priset sänks med liknande proportioner.

Vissa år har effekten av krympflation varit påtaglig nog att påverka livsmedelskostnaderna. Ett exempel är förpackningsförändringar på kaffe 2017, som höjde priserna med i snitt fyra procent.

– Under 2017 till 2019 var det så pass många exempel på krympflation att det faktiskt påverkade den sammantagna bilden av livsmedelskostnaderna. Men under de senaste åren har effekten av förpackningsförändringar varit i princip obefintliga, säger John Eliasson, prisstatistiker på SCB.

Utvecklingen fortsatte under 2022, förpackningsförändringarna påverkade de sammanlagda livsmedelskostnaderna allt mindre.

– Krympflation förekom såklart även under 2022, bland annat för glass, bröd och fetter. Men sammantaget gav det inte någon effekt på prisstatistiken, säger John Eliasson.

Krympflationens påverkan på prisutvecklingen av förpackade livsmedel, i procentenheter

Krympflation 1 NY.png

Totalt sett var det en negativ nettoeffekt av ändrade förpackningsstorlekar med 0,04 procentenheter 2022, jämfört med en positiv nettoeffekt 2021.

– Nettoeffekten av alla förpackningsförändringar i konsumentprisindex blev alltså negativ i fjol. Det betyder att förstorade förpackningar påverkade prisutvecklingen mer än förminskade förpackningar, säger John Eliasson.

Årlig prisutveckling på förpackade livsmedel enligt konsumentprisindex, KPI

Krympflation 2.png

Varor med störst krympflationseffekt per år

Krympflation 3 NY.png


Fakta: om statistiken

I Sverige är förändringen i konsumentprisindex, KPI, det vanligaste måttet på inflation. KPI visar prisutvecklingen för alla de varor och tjänster som hushållen konsumerar.

Ett till mått på inflation är förändringen i KPIF (KPI med fast ränta). KPIF påverkas inte av ändrade räntesatser på hushållens bostadslån.

Länkar

Krympflationen ger dig mindre innehåll för pengarna

Matpriser stiger lika kraftigt som på 1980-talet

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB