Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Över 1,6 miljoner svenskar i extra utsatt riskgrupp

Senast uppdaterad: 2020-03-27

Personer över 70 år är extra utsatta när coronaviruset sprids över världen. Sverige har över 1,6 miljoner invånare i den åldern – och de lokala variationerna är stora.

Rapporter från Italien talar för att personer över 70 år är den mest utsatta gruppen, uppger Folkhälsomyndigheten. Det går enligt myndigheten inte med säkerhet slå fast att det är likadant i Sverige – men personer som är 70 år eller äldre uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt begränsa sina fysiska kontakter med andra.

Den utpekade riskgruppen är förhållandevis stor i Sverige. Den 31 januari i år rörde det sig om 1 627 250 personer, enligt folkbokföringen. Det motsvarar 16 procent av befolkningen. I den statistiken ingår även knappt 100 000 personer som fyller 70 under 2020.

Stora skillnader

– En tredjedel av Sveriges befolkning över 70 år återfinns i de 20 befolkningsmässigt största kommunerna, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Skillnaderna mellan landets kommuner är stora. I Stockholms grannkommun Sundbyberg är endast 9 procent av invånarna 70 år eller äldre, vilket är den lägsta andelen i landet. I öländska Borgholm – som har den högsta andelen – utgör den utpekade riskgruppen 28 procent av befolkningen.

Några sticker ut

I tio kommuner består befolkningen av minst en fjärdedel 70-plusare.

Kommuner med högst andel 70 plus (.xlsx)

I en del kommuner i andra änden av skalan finns det tydliga förklaringar till varför andelen äldre är låg.

– Generellt sticker universitetsstäder ut med en låg andel över 70 år. Däremot kan de äldre ändå vara många i absoluta tal beroende på kommunens storlek, säger Stefan Svanström. 

Kartan visar Sveriges kommuner där högst respektive lägst andel av befolkningen är 70 år eller äldre.

Länkar

Antal personer födda 1950 eller tidigare i varje svensk kommun den 31 januari 2020 (.xlsx)

Genom att kombinera statistiken över personer som är över 70 år med SCB:s öppna geodata för demografiska statistikområden (DeSO), går det att visualisera de lokala skillnaderna på mer detaljerad nivå under kommunerna. Här kan ni testa själva. 

Befolkning 70 år och äldre per demografiskt statistikområde (DeSO)

Text- och innehållsansvariga