Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Över 200 000 arbetar i hårt coronadrabbad bransch

Senast uppdaterad: 2020-03-26

När allmänheten slutar resa och äta ute sätts hotell- och restaurangbranschen på hårda prov. SCB har tagit fram ekonomisk statistik om branschen som lamslagits av coronakrisen.

När nästan alla kunder försvinner på en gång är de ekonomiska problemen inte långt borta. Hotell- och restaurangbranschens absolut största utgiftspost är personalkostnaderna. Totalt ligger de i Sverige på drygt 4,7 miljarder kronor per månad.

Antalet anställda är naturligtvis flytande, inte minst sett över ett år. Men enligt SCB:s nationalräkenskaper sysselsatte hotell- och restaurangbranschen sammanlagt 202 000 personer i Sverige förra året. Räknas inköp av tjänster och produkter från andra branscher med, rör det sig om cirka 264 000 individer.

Ett storstadsfenomen

Den storskaliga turismen är mestadels ett storstadsfenomen. Storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne står för nästan 60 procent av sysselsättningen inom hotell- och restaurangbranschen.

För mer detaljerad information om de anställda i hotell- och restaurangbranschen måste vi gå till SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) för 2018. I november det året arbetade nästan 54 000 av de hotell- och restauranganställda i Stockholms län. I Västra Götaland var de närmare 28 000, och i Skåne knappt 20 000.

På Gotland var de endast 1 500 anställda – men där utgjorde gruppen å andra sidan den största andelen av alla förvärvsarbetande, 5,5 procent. I Jämtlands län utgjorde de 4,5 procent, tätt följt av Stockholms län där de utgjorde 4,2 procent.

Eftersom RAMS-siffrorna är från november saknas en stor del av alla säsongsanställda i statistiken – men det går att skönja tydliga mönster ändå.

Många unga

Enligt arbetsmarknadsstatistiken är könsuppdelningen i branschen ungefär 50–50. I förhållande till alla förvärvsarbetande anställer branschen förhållandevis många yngre personer, medelåldern är runt 35 år. Cirka 43 procent är utrikes födda.

De anställdas privata utgifter påverkas bland annat deras familje- och boendesituationer. Av branschens anställda har 23 procent barn som är mellan 0 och 12 år gamla. Var femte anställd bor i en bostadsrätt, var tredje bor i en äganderätt och nästan 40 procent bor i hyresrätter.

Antal anställda i hotell och restaurangbranschen november 2018 (.xlsx)

Text- och innehållsansvariga