Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Starkare vinterstart för näringar inom kultur, nöje och fritid

Senast uppdaterad: 2021-12-15

Evenemangsbiljetten utsågs nyligen till årets julklapp och näringarna inom kultur, nöje och fritid går allt bättre. I juli-september ökade deras totala omsättning med 28 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Flera av näringarna ligger nu över nivån som gällde före pandemin. Men mängden jobb inom kultur, nöje och fritid har inte vuxit lika snabbt.

– Antalet sysselsatta inom kultur, nöje och fritid ökade från 45 900 till 48 500. Det motsvarar en ökning med cirka 6 procent, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

I de kulturella verksamheterna ökade omsättningen med 86 procent, eller två miljarder kronor, under tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020.

Teater och konserthusföretag ökade mest

– Teater och konserthusföretag gick särskilt bra. I den branschen ökade omsättningen med hela 614 procent. Även stödföretag till artistisk verksamhet utvecklades starkt, där ökade omsättningen med 1,2 miljarder kronor, säger Daniel Lennartsson.

Museerna hör till de branscher som också märkt av en stark ekonomisk vändning inför vintern. Museernas omsättning steg med 48 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.

Även privata sport-, fritids- och nöjesverksamheter ökade omsättningen, totalt med 28 procent eller 1,8 miljarder kronor. Bäst gick det under sensommaren och inledningen av hösten för nöjes- och temaparker som Gröna Lund, Liseberg och Skara sommarland.

– Många temaparker var stängda i fjol så omsättningen visar en ökning med hela 369 procent under tredje kvartalet i år. Men det är ändå en bit kvar till läget före pandemin. Temaparkerna ligger fortfarande 21 procent under omsättningsnivån för 2019, säger Daniel Lennartsson.

Omsättningen juli–september 2021 i miljoner kronor

Bransch 2020 2021 Förändring Utveckling (%)
Kulturell verksamhet 2 380 4 434 2 054 86,3
Artistisk verksamhet 708 1 144 436 61,7
Stödföretag till artistisk verksamhet 677 1867 1190 175,7
Litterärt och konstnärligt skapande 950 1 099 149 15,7
Teater och konserthusföretag och dylikt 45 324 279 614,3
Museiverksamhet och dylikt 555 824 269 48,5
Spel- och vadhållningsföretag 6 041 6324 283 4,7
Sport-, fritids-, och nöjesverksamhet 6 407 8 183 1 776 27,7
Skidsportanläggningar 386 453 67 17,4
Golfklubbar 835 834 -1 -0,1
Trav- och galoppbanor 208 216 8 3,9
Sporthallar, idrottsplatser, andra sportanläggningar 924 1129 206 22,3
Sportklubbar och idrottsföreningar 376 496 120 31,9
Gymanläggningar 1 565 1 645 79 5,1
Tävlingsstall 561 611 50 8,9
Idrottsutövare, sportarrangörer, sportadministratörer 532 809 277 52
Nöjes- och temaparker 214 1003 789 369
Övriga fritids- och nöjesanläggningar 715 879 164 22,9
Totalt kultur, nöje och fritid 15 383 19 765 4 382 28,5

Fakta: Om statistiken och källorna

Statistiken bygger i huvudsak på data från momsregistret. För kulturell verksamhet (SNI 90) har data från SCB:s omsättningsstatistik använts. Det är företagssektorn som beskrivits. Offentliga samt ideella organisationer ingår ej. Uppgiften om antalet sysselsatta kommer från SCB:s nationalräkenskaper.

Länkar

Stort lyft för nöjes- och temaparkerna i sommar

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB