Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Tre EU-länder producerar mer el från kärnkraft än Sverige

Senast uppdaterad: 2022-01-18

Sverige är ett av de länder som producerar mest el från kärnkraft i EU. Tre EU-länder producerar mer – varav ett står för mer än hälften av all elproduktion från kärnkraft i hela EU.

Av alla energikällor som ger el inom EU står kärnkraften för en fjärdedel av den totala produktionen, visar siffror från EU:s statistikkontor Eurostat. Sverige står för 7 procent av den kärnkraftselen.

Den största producenten är Frankrike, som står för 52 procent av EU:s totala produktion av el från kärnkraft. Tvåa och trea är Tyskland och Spanien, som producerar 9 procent vardera.

Tillsammans står de fyra EU-länderna för mer än tre fjärdedelar av all el som produceras från kärnkraft i EU.

13 EU-länder

I början av 2020 hade 13 EU-länder tillsammans 109 kärnkraftverk i gång för elproduktion. Under året stängdes tre kärnkraftverk, två i Frankrike och ett i Sverige.

Frankrike är det land i EU som är mest beroende av el från kärnkraften. Produktionen från kärnkraft stod för två tredjedelar av all el som producerades i landet 2020.

Det enda andra landet som får mer än hälften av sin el från kärnkraft är Slovakien (54 procent). I Belgien kommer 39 procent av elen från kärnkraft och i Finland 34 procent. I Sverige kommer 30 procent av elen från kärnkraft.

Länkar

25% of EU electricity production from nuclear sources - Eurostat

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB