Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Turistresandet i Sverige ökar igen

Senast uppdaterad: 2021-10-21

Trots covid-19-pandemin syns under sommaren en tydlig ökning av antalet övernattningar på svenska hotell, vandrarhem och i stugbyar jämfört med sommaren 2020. "Intressant är även att vi i sju av Sveriges 21 län ser en ökning i antalet gästnätter jämfört med sommaren före pandemin", säger Karin Hallmén på SCB.

Bild: Unsplash, Fernando Santander

Att reserestriktionerna både till och inom Sverige till följd av utbrottet av covid-19 har slagit hårt mot rese- och besöksnäringen har knappast undgått någon. Nu har andra sommaren med pandemin nyss passerat och vi har tittat närmare på hur det har gått för svenska hotell, stugbyar och vandrarhem under juni–augusti 2021 jämfört med samma månader 2019 och 2020. Karin Hallmén är utredare inom turismstatistik på SCB. Hon menar att vi kan se en tydlig återhämtning i år jämfört med förra sommaren.

– Beläggningen på svenska hotell, stugbyar och vandrarhem låg i somras på 13,2 miljoner, vilket är en ökning med 4,1 miljoner gästnätter jämfört med juni–augusti 2020.

En bit kvar

Men trots att antalet gästnätter i somras ökade över hela landet, har vi en bit kvar för att nå upp till samma nivåer som före pandemin.

– Fortfarande är antalet gästnätter 2,8 miljoner färre jämfört med sommaren 2019, vilket innebär en minskning med 17 procent. Sommarens beläggning är ungefär i nivå med somrarna 2014 och 2015, säger Karin Hallmén.  

Totalt antal gästnätter somrarna 2010–2021


Källa: Tillväxtverket/SCB

Västernorrland har ökat mest

De flesta av landets hotell, stugbyar och vandrarhem har tappat i volym när det gäller gästnätter jämfört med sommaren före det att pandemin bröt ut, men i sju av våra 21 län har beläggningen faktiskt ökat. 

– Västernorrland står ut som det län som jämfört mot sommaren 2019 har ökat mest totalt sett, med nästan 52 000 gästnätter. Därefter kommer Hallands och Gotlands län, säger Karin Hallmén.

Höga kustens dramatiska natur, Tylösands vita stränder och Gotlands raukar verkar alltså vara exempel på resmål som lockat mer än vad storstäderna gjort i sommar.

– Fler har sökt sig bort från aktiviteter som förknippas med stora folksamlingar, köbildningar och trånga passager till ett aktivitetsutbud där det är enklare att hålla avstånd till varandra och då är det kanske naturligt att man i högre grad också söker sig utanför storstäderna, säger Karin Hallmén.

Storstadsområdena har tappat mest

Och det är just storstäderna som har tappat mest. Störst tapp jämfört med sommaren 2019 syns i Stockholm, där beläggningarna minskade med 40 procent eller 1,83 miljoner gästnätter.

– Men det gäller inte bara Stockholm, vi ser en liknande trend även i Göteborg och Malmö. I snitt har våra tre storstadsområden haft 2,5 miljoner färre gästnätter, eller 13 procent, jämfört med sommaren 2019, säger Karin Hallmén.

Utöver storstadsområdena har pandemin slagit hårt mot de län som under normala år har en hög andel utländska gästnätter. Värmland är ett sådant exempel, där frånvaron av norska gästnätter har haft en enorm påverkan.

Gästnätter på hotell, vandrarhem och i stugbyar sommaren 2021* jämfört med 2019  

Län  jun–aug 2021* jun–aug 2019 Absolut förändring Procentuell förändring
Västernorrlands län 353 485 301 779 51 706 17,1%
Hallands län 509 634 458 920 50 714 11,1%
Gotlands län 478 409 433 753 44 656 10,3%
Jämtlands län 409 816 377 265 32 551 8,6%
Gävleborgs län 274 385 259 364 15 021 5,8%
Kalmar län 611 475 579 817 31 658 5,5%
Västerbottens län 359 522 350 560 8 962 2,6%
Västmanlands län 191 323 190 931 392 0,2%
Södermanlands län 260 917 263 698 ‑2 781 ‑1,1%
Östergötlands län 551 559 561 438 ‑9 879 ‑1,8%
Blekinge län 210 234 222 181 ‑11 947 ‑5,4%
Kronobergs län 176 384 190 600 ‑14 216 ‑7,5%
Norrbottens län 524 531 589 122 ‑64 591 ‑11,0%
Jönköpings län 399 750 450 302 ‑50 552 ‑11,2%
Uppsala län 204 489 236 520 ‑32 031 ‑13,5%
Skåne län 1 583 924 1 840 147 ‑256 223 ‑13,9%
Dalarnas län 670 521 786 950 ‑116 429 ‑14,8%
Västra Götalands län 2 177 179 2 630 750 ‑453 571 ‑17,2%
Örebro län 233 933 289 041 ‑55 108 ‑19,1%
Värmlands län 285 456 390 471 ‑105 015 ‑26,9%
Stockholms län 2 744 892 4 574 864 ‑1 829 972 ‑40,0%
Riket 13 211 818 15 978 473 ‑2 766 655 ‑17,3%

Källa: Tillväxtverket/SCB
*Statistiken för 2021 är preliminär

Pandemisomrarna sticker ut

Vad kan vi då säga om sommarens totalt 13,2 miljoner gästnätter? Generellt kan man säga att trots att volymerna har ökat kraftigt de senaste decennierna, så har förhållandet mellan svenska och utländska gästnätter tidigare legat relativt stabilt på 3/4 svenska (75 procent) och 1/4 utländska (25 procent). År 2021 och 2020 sticker därför ut, menar Karin Hallmén.

– Sommaren 2020, mitt under brinnande pandemi och med näst intill fulla reserestriktioner, stod svenskarna för hela 91 procent av gästnätterna. Sommaren 2021 var den siffran 86 procent.

Men framförallt är det tappet av de utländska gästnätterna som rubbar fördelningen mellan svenska och utländska gästnätter, såväl 2020 som 2021.

– Det är egentligen ganska enkelt – det internationella resandet stod i princip helt still ända till en bit in på sommaren 2021, vilket resulterade i betydligt färre utländska gästnätter i Sverige, säger Karin Hallmén.

Fakta: Om undersökningen

Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning som tas fram på uppdrag av Tillväxtverket. Uppgifter från Sveriges kommersiella boendeanläggningar såsom hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) samlas in varje månad. Resultatet publiceras cirka fem veckor efter mätmånadens slut. Inkvarteringsstatistiken från 2021 är fortfarande preliminär och kan komma att ändras fram tills det att databasen är låst och publiceras i april 2022.

Denna artikel bygger på preliminär statistik avseende hotell, stugbyar och vandrarhem publicerad 7 oktober 2021.

Länkar

Färre övernattningar i Sverige än vanligt

Inkvarteringsstatistik

Sommarturismen 2021 (tillvaxtverket.se)