Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 11 resultat.

 1. 1896 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1896

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1896
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och folkbanker 1893-1903.
 2. 1898 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1898

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1898
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och folkbanker 1893-1903.
 3. 1893 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1893

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1893
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och folkbanker 1893-1903.
 4. 1894 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1894

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1894
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och folkbanker 1893-1903.
 5. 1895 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1895

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1895
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och folkbanker 1893-1903.
 6. 1897 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1897

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1897
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och folkbanker 1893-1903.
 7. 1902 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1902

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1902
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och folkbanker 1893-1903.
 8. 1903 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1903

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1903
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och folkbanker 1893-1903.
 9. 1901 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1901

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1901
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och folkbanker 1893-1903.
 10. 1899 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1899

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1899
  Ämnesområde: Finansmarknad
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS Y 1893-1910, BISOS Y Sparbanksstatistik Sparbanker och folkbanker 1893-1903.
Visa