Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 551 resultat.

 1. Grönytor i och omkring tätorter 2010

  I tätorten Lidingö fanns det mest grönska år 2010, i alla fall sett till grönytans andel av tätortens landareal. Cirka 72 procent av marken ingick i någon form av grönstruktur

 2. Högst andel aktieägare i Danderyd, Lidingö och Täby

  Aktieägandet varierar mellan kommunerna. Danderyd har högst andel aktieägare i hela landet, drygt 25 procent. I Stockholms och Skåne län är skillnaderna mellan kommunerna som störst.

 3. Så mycket tjänade sommarjobbarna i varje kommun

  För många tonåringar är sommarjobbet livets första anställning. Men skillnaderna mellan hur många som jobbar och hur mycket de tjänar är stora runt om i landet, visar statistik om alla Sveriges kommuner som SCB har tagit fram.

 4. Ungdomar kan missa miljarder i sommarlön

  Många ungdomar riskerar att bli utan sommarjobb på grund av coronapandemin. De här jobben finns främst inom handel, turism och offentlig verksamhet, visar SCB:s statistik.

 5. Medelålder för förstagångsföräldrar per kommun, 2017-2021 jämfört med 2012-2016

 6. Högsta och lägsta kommunalskatten 2023

 7. Stora skillnader mellan kommuner när elever läser vidare

  Efter gymnasiet väljer många att läsa vidare på högskola eller universitet. Men hur lång tid det tar innan högskolestudierna påbörjas skiljer sig stort mellan landets kommuner, visar en ny studie från SCB.

 8. Ovanligt många barn födda 2016

  Antalet födda barn under 2016 var det högsta sedan 1993. Skälet till detta är framför allt att det finns många kvinnor i Sverige i fertil ålder just nu. Maj var förlossningsavdelningarnas mest hektiska månad.

 9. Barn- och familjestatistik 2015

  I Sverige finns drygt 1,1 miljoner familjer med barn under 18 år. Sju av tio är kärnfamiljer, två av tio familjer med en ensamstående förälder och en av tio är en ombildad familj. Mer än åtta av tio familjer har ett eller två barn

 10. Befolkningens utbildning 2018

  Drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning är högutbildad. Denna grupp bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län.

Visa