Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 2 210 resultat.

 1. Lidingö är den grönaste tätorten

  I tätorten Lidingö fanns det mest grönska år 2010, i alla fall sett till grönytans andel av tätortens landareal. Cirka 72 procent av marken ingick i någon form av grönstruktur. Sett till grönyta per tätortsinvånare var dock Borlänge den grönaste tätorten ...

 2. Högst andel aktieägare i Danderyd, Lidingö och Täby

  Aktieägandet varierar mellan kommunerna. Danderyd har högst andel aktieägare i hela landet, drygt 25 procent. I Stockholms och Skåne län är skillnaderna mellan kommunerna som störst.

 3. SCB:s Medborgarundersökning - Hösten 2019

 4. Så mycket tjänade sommarjobbarna i varje kommun

  För många tonåringar är sommarjobbet livets första anställning. Men skillnaderna mellan hur många som jobbar och hur mycket de tjänar är stora runt om i landet, visar statistik om alla Sveriges kommuner som SCB har tagit fram.

 5. Ungdomar kan missa miljarder i sommarlön

  Många ungdomar riskerar att bli utan sommarjobb på grund av coronapandemin. De här jobben finns främst inom handel, turism och offentlig verksamhet, visar SCB:s statistik.

 6. Föräldrars ålder i Sverige

  Under 2000-talet har både mammors och pappors medelålder ökat med över ett år. Det gäller oavsett om vi tittar på förstagångsföräldrar eller på alla män och kvinnor som får barn.

 7. Medelålder för förstagångsföräldrar per kommun, 2017-2021 jämfört med 2012-2016

  Sidan innehåller en eller flera tabeller och/eller diagram.

 8. Högsta och lägsta kommunalskatten 2022

  Sidan innehåller en eller flera tabeller och/eller diagram.

 9. Var tionde barnfamilj är en ombildad familj

  I Sverige finns drygt 1,1 miljoner familjer med barn under 18 år. Sju av tio är kärnfamiljer, två av tio familjer med en ensamstående förälder och en av tio är en ombildad familj. Mer än åtta av tio familjer har ett eller två barn. Familjernas storlek ski...

 10. Högst utbildningsnivå bland kvinnor och i våra universitetsstäder

  Flest högutbildade finns i våra storstadskommuner och residensstäder, samt i de kommuner som har ett universitet. Kvinnor är mer högutbildade än män, men fler män än kvinnor är forskarutbildade. Det visar ny statistik om svenska befolkningens...

Visa