Till innehåll på sidan

Arbetsskador

Sveriges officiella statistik

Statistiken bygger på de arbetsskadeanmälningar som görs till Försäkringskassan. Arbetsskadeanmälan ger bland annat uppgifter om den skadade och arbetsgivaren samt skadans omfattning och orsaker.

För den här statistiken ansvarar:
Arbetsmiljöverket

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Arbetsmiljöverket

Telefon
010-730 90 00
E-post
arbetsmiljoverket@av.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/am0602