Till innehåll på sidan

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Undersökningen visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av undersökningen redovisas främst utifrån personer som har en funktionsnedsättning respektive en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och jämförelser görs med befolkningen.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

2021-03-31

Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt. År 2020 var sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning 67 procent, jämfört med 77 procent i befolkningen totalt.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2020 Rapport 2021-03-31
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2019 Rapport 2020-03-31
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018 Rapport 2019-03-29
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017 Rapport 2018-03-29
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2016 Rapport 2017-03-29
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2015 Rapport 2016-04-01
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2014 Rapport 2015-04-01
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 Rapport 2014-04-02

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Åsa Vernby

Telefon
010-479 40 68
E-post
asa.vernby@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0503